Календар 2015

Работен календар на Велоклуб Пресечената скала за 2015 г.

Цена 4 лв.

Направете своята заявка до 16 ноември.